DBA en VGA

Inmiddels is de Wet DBA ingevoerd. Onderdeel van deze wet is de modelovereenkomst, opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Insteek van deze overeenkomst moet zijn dat er géén sprake is van loondienstverband.

Wat zijn daarvan de gevolgen? We leggen u het graag uit. De Wet DBA is sinds 1 mei 2016 van kracht. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangekondigd de handhaving van de Wet DBA uit te stellen. De Belastingdienst houdt in de overgangsperiode wel toezicht maar zal geen actieve handhavingsmaatregelen nemen, met uitzondering van kwaadwillenden. Dit om meer duidelijkheid te geven over het gebruik van de overeenkomst.Ook gedurende de overgangsperiode is de Wet DBA gewoon van kracht en doet u er verstandig aan deze na te leven. Uiteraard hebben wij onze werkwijze direct bij invoering van de Wet DBA afgestemd en zijn wij 'DBA proof'.

In de Wet DBA zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer (zzp'er) verantwoordelijk voor de (fiscale) gevolgen van de overeenkomst. Van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer wordt verwacht dat zij voorbereidingen (blijven) treffen om zo snel mogelijk met de modelovereenkomst aan de slag te gaan. Le Tableau heeft de modelovereenkomsten al in lijn gebracht met de voorwaarden van de Belastingdienst. Door Le Tableau in te schakelen als bemiddelingsbureau wordt Le Tableau de formele opdrachtgever van de zzp’er. Als opdrachtgever heeft u dus geen directe overeenkomst met de zzp'er. 

VGA
Voor uw informatie: wij houden ons aan alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie ook de privacy statement op onze site. 

Druk en
hulp nodig?
Wij zijn
onderweg!

Le Tableau brengt verlichting.

Wij hebben ervaren interim advocaten en kandidaat-notarissen voor u op alle rechtsgebieden en met de nodige ervaring! Voor onderstaande opdrachtgevers konden wij al verlichting brengen bij pieken, ziekte of vervanging bij zwangerschapsverlof.

  • Logo Vbc
  • Logo Allenovery
  • Logo Ubinkrijs
  • Logo Cliffordchance

Onze opdrachtgevers
© 2005-2024 Le Tableau. Alle rechten voorbehouden.