MVO

Le Tableau streeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) na. MVO kan zich afspelen bij drie P's: People, Profit & Planet. Op bescheiden wijze probeert Le Tableau bij de bedrijfsvoering aan elke van deze drie P's aandacht te besteden.

People

Zowel voor de kandidaten die we uitzenden als voor ons eigen personeel streven we naar een goede 'work-life balance'. Dat betekent dat we het parttime werken van onze eigen mensen stimuleren, zodat onder andere de balans privé en werk in evenwicht is. Tevens stimuleren wij het thuiswerken van onze mensen.

Profit

Le Tableau draagt een deel van de winst af aan goede doelen. 

Planet

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, de fiets. Papier wordt schaars gebruikt en Le Tableau stimuleert het nieuwe werken.

Lawyers for Lawyers

Le Tableau steunt het werk van L4L; Lawyers for Lawyers has Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations since 2013. 

© 2005-2024 Le Tableau. Alle rechten voorbehouden.