Wet DBA

De gevolgen van de vervanging van de VAR. Zoals u weet is VAR als gevolg van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) vervangen door een systematiek van modelovereenkomsten. Wat zijn daarvan de gevolgen? We leggen u het graag uit. De Wet DBA is sinds 1 mei 2016 van kracht. Initieel gold een overgangsperiode van 1 jaar, deze is op 18 november 2016 door het Kabinet verlengd tot 1 januari 2018.

De Belastingdienst houdt in de overgangsperiode wel toezicht maar zal geen actieve handhavingsmaatregelen nemen, met uitzondering van kwaadwillenden. Ook gedurende de overgangsperiode is de Wet DBA gewoon van kracht en doet u er verstandig aan deze na te leven. Uiteraard hebben wij onze werkwijze direct bij invoering van de Wet DBA afgestemd en zijn wij 'DBA proof'.

© 2005-2020 Le Tableau. Alle rechten voorbehouden.