10 redenen waarom wij een vaste flexpool afraden

Regelmatig horen wij dat kantoren (willen) kiezen voor een zogenaamde vaste flexpool. Hiermee wordt bedoeld een vaste groep van geselecteerde interimmers, exclusief ingezet kunnen worden bij drukte bij uw kantoor.

Vaak hebben uw medewerkers ook alvast kennisgemaakt met de geselecteerde interimmers. Los van het feit dat een vaste flexibele pool in feite een contradictio in terminis is, geven wij u 10 redenen waarom wij het afraden - ook al klinkt het aantrekkelijk- om met een vaste flexpool te werken. Een echte flexibele schil werkt beter.

  1. De interimmers in een vaste flexpool wachten niet tot u ze een opdracht geeft. Ze ‘pakken’ iedere redelijke opdracht aan, die hen op dat moment past. Op het moment dat u uw ‘eigen’ flex- kracht wilt inschakelen, is deze elders aan de slag. Daar gaat de tijd die partners hebben geinvesteeerd in een kennismaking met deze vaste- flexer.
  2. De vaste flexpool moet behoorlijk groot zijn, wat uw mensen (te) veel tijd kost om te onderhouden. Je moet steeds opnieuw intake gesprekken voeren met interimmers, beschikbaarheid bijhouden, veel bellen op het moment dat je iemand nodig hebt.
  3. Een te grote vaste pool leidt tot onvrede bij interimmers. Waarom zitten ze eigenlijk in die pool !? Ze worden nooit of zelden gevraagd. Voor dat je het weet zijn het ‘ambassadeurs’ van het slechte nieuws geworden: ‘ik word maar zelden gevraagd’.
  4. Een te kleine vaste pool leidt tot schaarste van interimmers in die pool, met het risico van prijsopdrijving.
  5. De nieuwe wet DBA geeft veel onduidelijkheid. Weliswaar heeft Wiebes verklaard dat de ergste kou uit de lucht is, maar er is risico als u met dezelfde vaste mensen werkt.
  6. Teveel met ‘vaste’ interimmers werken binnen kantoor leidt tot onvrede bij de eigen medewerkers, die in verhouding een aanzienlijk lager uurloon krijgen. Als eigen medewerkers en flexibele medewerkers elkaar veel zien en het te gezellig wordt, worden er veel gegevens uitgewisseld...
  7. Het gaat bij tijdelijke inhuur niet alleen om een match op basis van de kwaliteit, maar ook om de juiste klik tussen personen en een zeker ethisch’ gehalte van de interimmer. Wij hebben inmiddels meer dan 10 jaar ervaring met de juiste match.
  8. Vaak wordt met de vaste flexpool op gezette tijden geborreld of jurisprudentie besproken. Dat klinkt heel sympathiek, maar doe het niet. Voor je het weet ben je onderwerp van gesprek op een verkeerde plek.
  9. Concurrentie tussen interimmers houden de prijs-kwaliteitsverhoudingen in evenwicht. Wij zien dat de prijsafspraken die kantoren zelf maken, tot vaak te hoge uurtarieven voor interimmers leiden.
  10. Tenslotte; de flexibele schil was toch ook bedoeld om uw HR afdeling niet te groot te maken? Te zorgen dat zij met kerntaken bezig zijn? Nu is er weer extra HR kracht nodig om de ‘vaste’ pool te beheren. Klinkt niet logisch.
Rob Maaswinkel

Rob Maaswinkel

Rob is Partner van Le Tableau BV, meer dan 10 jaar gespecialiseerd in tijdelijke plaatsingen van advocaten en kandidaat-notarissen.

© 2005-2021 Le Tableau. Alle rechten voorbehouden.