‘Interim juristen nog amper geraakt door coronacrisis’

Onderstaand artikel verscheen 18 mei jl. op de website van Advocatie 

Advocaten en kandidaat-notarissen die ad interim werken, worden amper geraakt door de coronacrisis. Dat meldt detacheringsbureau Le Tableau op basis van een eigen steekproef onder zo’n 300 interimmers. Slechts 17% zegt dat het aantal uren sinds de crisis is teruggelopen, soms (4%) op eigen verzoek.

Van de bevraagde interimmers is circa twee derde advocaat en een derde kandidaat-notaris. Van hen werkt 80% vanuit huis en 20% vanuit kantoor (van de opdrachtgever). De grootste problemen die de thuiswerkers ondervinden: werken met jonge kinderen in huis (meer dan een derde van de respondenten geeft dit aan) en enige eenzaamheid als gevolg van de intelligente lockdown. Als er ook na 1 september nog vooral zal worden thuisgewerkt, zou hulp voor interim juristen met jonge kinderen zeer welkom zijn, geeft een meerderheid aan.

Als voordeel geeft een meerderheid van de respondenten aan dat de huidige situatie wel (reis)tijdbesparend is. Uiteindelijk heeft slechts 10% van hen aangegeven dat ze nu liever ergens in vaste dienst hadden gewerkt.

“Kennelijk is er nog volop vertrouwen in de toekomst,” zegt Le Tableau-directeur Christ’l Dullaert. “Het algemene beeld dat uit de enquête ontstaat, is dat het werk voor deze zzp’ers behoorlijk normaal doorloopt. Het landelijke beeld dat zzp’ers er als eerste uit vliegen, gaat voor de juridische beroepen nog niet op. Vooral het thuiswerken vormt een probleem, maar dat is echter hetzelfde voor advocaten en kandidaat-notarissen in vaste dienst. Zeker als zij thuiswerken met jonge kinderen, zo geven onze opdrachtgevers aan.”

Christ'l Dullaert

Christ'l Dullaert

Christ'l is Partner van Le Tableau BV, meer dan 15 jaar gespecialiseerd in tijdelijke plaatsingen van advocaten en kandidaat-notarissen.

© 2005-2021 Le Tableau. Alle rechten voorbehouden.